Neternity.cz

Avast

Propojili jsme nepropojitelné

Ušetřili jsme společnosti Avast
stovky hodin času ročně.

DS

O Avast

Společnost vyvíjí bezpečnostní software a v pobočkách po celém světě, v USA, Velké Británii, Nizozemí, České republice a Německu, zaměstnává přes 1000 osob.

Zadání

Zadáním bylo zpracování kariérní stránky
Avast, která zahrnuje formuláře:

  • umožňující celosvětový nábor nových pracovníků,
  • fungující na základě HR platformy, dodané společností Sophia Solutions
  • mající nejen náborovou funkci, ale díky propojení na centrální databázi shromažďují
  • informace a kontakty na uchazeče o zaměstnání jak v rámci nově zaregistrovaných uživatelů, tak i historicky, tedy včetně uchazečů, kteří vyplnili formulář někdy v minulosti.

Jak probíhala spolupráce

Na začátku bylo zadání

Jako každý nově vznikající projekt, měl i tento své počátky v zadání, které však již zahrnovalo “vybudované základy” ve formě HR systému, dodaného zmíněnou společností Sophia Solutions, na nichž jsme začali budovat skutečně funkční portál. Grafická podoba stránek byla již hotová a na nás tedy bylo, abychom zpracovali kompletní, spolehlivý back-end, jež bude dokonale splňovat nároky klienta na synchronizaci komunikace s datovými rozhraními Avastu.

Definovali jsme jádro pudla

Abychom mohli začít budovat co možná nejkvalitnější systémové zázemí, bylo nutné provést screening stávající situace a především definovat explicitní požadavky v rámci stávajícího back-endu. Výstupy z analýz potvrdily, že bude nutné celou implementaci zcela na míru přizpůsobit systému Success Factors, který společnost Avast využívala pro správu náboru lidských zdrojů a současně k úschově nových i historicky dříve uložených dat. Success Factors, fungující jako samostatná jednotka, potřeboval pro dokonale spolehlivý a plynulý provoz komunikovat s externími databázovými servery a datovými úložišti na více úrovních.

Jeden chytrý nápad a pár stovek hodin práce

Podstatné bylo přijít s nápadem, který by skýtal řešení s co možná nejmenším předpokladem zásahu, a který by do jisté míry předešel tomu, že nastalé změny ve funkčnosti jednotlivých částí registračního procesu kandidáta do systému, způsobí jakoukoliv ztrátu shromážděných dat.

Říkáme tomu „Klikátko“

Abstraktně navrhovaná řešení nakonec vždy vyústila v jediné – bylo zkrátka potřeba vložit mezi datové úložiště a odpovědní formulář jakýsi simulátor prohlížeče, který zajistí plynulou transformaci dat, vložených prostřednictvím odpovědního formuláře na kariérních stránkách společnosti Avast, do systému Success Factors a současně bude spolupracovat s naším serverem. Simulátoru jsme, snad kvůli jeho funkcionalitě, která by se povrchně dala označit jako naklikávání, začali přezdívat Klikátko.

Sledujeme tě

Velmi důležitou součástí řešení je i analytický modul, sbírající data o cestě a chování uživatele, který dorazil z [inzerátu PPC, jobsů, či jiných pracovních portálů a stránek ...] až na kariérní stránky. Vyhodnocováním těchto dat získává Avast cenné informace o tom, jak jsou dané marketingové kanály, které Avast k propagaci volných míst využívá, úspěšné.

Zajímavá fakta

  • Na projektu pracovalo v Neternity 7 lidí: Softwarový architekt, systémový analytik, dva backend programátoři, frontend programátor, html/css kodér, projektový manažer a tester
  • Vývoj trval 4 měsíce a stovky hodin
  • Použity byly tyto technologie: PHP, TypeScript, HTML, CSS3, LESS, MySQL, REST API, Swagger, AngularJS, PHP framework Symfony2, GIT, Atrium 4
  • Bylo provedeno 395 commitů do GITu
  • Společnosti Avast, zejména oddělení mající na starosti nábor lidí, jsme naším řešení ušetřili stovky hodin práce ročně. Všechna data o minulých i současných uchazečích mají na jednom místě