Neternity.cz

AVG

Propojili jsme nepropojitelné

Ušetřili jsme společnosti AVG
stovky hodin času ročně.

DS

O AVG

Společnost vyvíjí bezpečnostní software a v pobočkách po celém světě, v USA, Velké Británii, Nizozemí, České republice a Německu, zaměstnává přes 1000 osob.

Zadání

Zadáním bylo zpracování kariérní stránky
na webu AVG, která zahrnuje formuláře:

  • umožňující celosvětový nábor nových pracovníků,
  • fungující na základě HR platformy, dodané společností Sophia Solutions,
  • mající nejen náborovou funkci, ale díky propojení na centrální databázi, shromažďují
  • informace a kontakty na uchazeče o zaměstnání jak v rámci nově zaregistrovaných uživatelů, tak i historicky, tedy včetně uchazečů, kteří vyplnili formulář někdy v minulosti.

Jak probíhala spolupráce

Na začátku bylo zadání

Jako každý nově vznikající projekt, měl i tento své počátky v zadání, které však již zahrnovalo “vybudované základy” ve formě HR systému, dodaného zmíněnou společností Sophia Solutions, na nichž jsme začali budovat skutečně funkční portál. Grafická podoba stránek byla již hotová a na nás tedy bylo, abychom zpracovali kompletní, spolehlivý back-end, jež bude dokonale splňovat nároky klienta na synchronizaci komunikace s datovými servery společnosti AVG.

Definovali jsme jádro pudla

Jako každý nově vznikající projekt, měl i tento své počátky v zadání, které však již zahrnovalo “vybudované základy” ve formě HR systému, dodaného zmíněnou společností Sophia Solutions, na nichž jsme začali budovat skutečně funkční portál. Grafická podoba stránek byla již hotová a na nás tedy bylo, abychom zpracovali kompletní, spolehlivý back-end, jež bude dokonale splňovat nároky klienta na synchronizaci komunikace s datovými servery společnosti AVG.

Jeden chytrý nápad a pár stovek hodin práce

Podstatné bylo přijít s nápadem, který by skýtal řešení s co možná nejmenším předpokladem zásahu a který by do jisté míry předešel tomu, že nastalé změny ve funkčnosti jednotlivých částí registračního procesu kandidáta do systému, způsobí jakoukoliv ztrátu shromážděných dat.

Říkáme tomu „Klikátko“

Abstraktně navrhovaná řešení nakonec vždy vyústila v jediné – bylo zkrátka potřeba vložit mezi datové úložiště a odpovědní formulář jakýsi simulátor prohlížeče, který zajistí plynulou transformaci dat, vložených prostřednictvím odpovědního formuláře na kariérních stránkách společnosti AVG, do systému Success Factors a současně bude spolupracovat s naším serverem. Simulátoru jsme, snad kvůli jeho funkcionalitě, která by se povrchně dala označit jako naklikávání, začali přezdívat Klikátko.

Sledujeme tě

Velmi důležitou součástí řešení je i analytický modul, sbírající data o cestě a chování uživatele, který dorazil z [inzerátu PPC, jobsů, či jiných pracovních portálů stránek ...] až na kariérní stránky. Vyhodnocováním těchto dat získává AVG cenné informace o tom, jak jsou dané marketingové kanály , které AVG k propagaci volných míst využívá úspěšné.ý marketingový kanál, který se využívá pro propagaci volných míst v AVG, úspěšný.

Zajímavá fakta

  • Na projektu pracovalo v Neternity 7 lidí: Softwarový architekt, systémový analytik, dva backend programátoři, frontend programátor, html/css kodér, projektový manažer a tester
  • Vývoj trval 4 měsíce a stovky hodin
  • Použity byly tyto technologie: PHP, TypeScript, HTML, CSS3, LESS, MySQL, REST API, Swagger, AngularJS, PHP framework Symfony2, GIT, Atrium 4
  • Bylo provedeno 395 commitů do GITu
  • Společnosti AVG, zejména oddělení mající na starosti nábor lidí, jsme naším řešení ušetřili stovky hodin práce ročně. Všechna data o minulých i současných uchazečích mají na jednom místě