Neternity.cz

Dobrý skutek

Vybral o 57 % víc

Web Dobryskutek.cz slouží pro transparentní a cílenou podporu lidí a rodin, kteří si nemohou pomoci sami.

DS

O Dobrém skutku

Spolek umožňuje cíleně podporovat ty, kteří se ocitli ve složité životní situaci a bez pomoci druhých se v dané chvíli neobejdou.

Zadání

Od Dobrého skutku, který s námi spolupracuje od roku 2005, jsme dostali velice jednoduché zadání: zpřehlednit a zjednodušit způsob výběru peněz. Po implementaci našeho řešení se objem finančních prostředků vybraných přes webové stránky mezikvartálně zvýšil o 57 %.

Mimo to jsme na základě analýz:

  • zatraktivnili způsob prezentace jednotlivých charitativních případů
  • připravili web v responsivním layoutu, který bude dobře přístupný i z mobilů a tabletů
  • pročistili a zpřehlednit strukturu portálu
  • doplnili platbu kartou a další funkce, které snižují administrativní zátěž

Jak probíhala spolupráce

Začínali jsme s bílým papírem

Když se staráte o redesign webu 10 let, často se upínáte na funkce, které už dávno přestaly sloužit potřebnému účelu. Proto jsme se rozhodli myšlenkově zcela opustit stávající web a začít od nuly.

Práci jsme postavili na výzkumu

  • Zjišťovali jsme, co zvýší pravděpodobnost, že se člověk rozhodne darovat finanční obnos prostřednictvím webu Dobryskutek.cz.
  • Ukázalo se, že zásadní je možnost poukázat peníze konkrétnímu člověku spolu s možností rozdělit jednu částku mezi více příjemců.
  • Současně jsou lidé ochotnější k dárcovství, pokud vnímají vysokou míru důvěryhodnosti webu i občanského sdružení.

Cíl analýzy: minifikace

Portál jsme minifikovali. To znamená, že jsme z něj odstranili vše, co nijak nepodporovalo cíle dané výzkumem. Rozhodli jsme se minimalizovat počet prvků a ovládacích tlačítek. Chtěli jsme maximálně zdůraznit, že web slouží hlavně ke sběru peněz.

Jelikož web generuje měsíčně desítky až stovky transakcí, žádostí o dar a další agendu, vyrobili jsme navíc pro sdružení další automatizované moduly. Ty snižují administrativní zatěž. Příkladem je automatické zpracování žádostí o dar pro tisk, automatizovaně generované darovací smlouvy nebo párování plateb s bankou.

A jak jsme uspěli?

O splnění cíle hovoří čísla. Ověřit si je můžete na transparentním účtu nebo přímo na webu.

Hodnota finančních darů za 3 měsíce před spuštěním nového webu:

621 495 Kč

Hodnota finančních darů za 3 měsíce po spuštění nového webu:

972 634 Kč

Nárůst: 1,57×, tedy 57 %

A trend růstu se daří držet i 1/2 roku po spuštění.

Ze skvělých výsledků máme radost také proto, že si vážíme všech z týmu o.s. Dobrého skutku. Za to, kolik času a energie investují do pomoci druhým.